Szabályzat

KONDITEREM HÁZIRENDJE ÉS HASZNÁLATI SZABÁLYZATA

Tisztelt Vendégeink, kérjük Önöket, hogy a következő rendszabályokat a kultúrált sportolási lehetőségek folyamatos biztosítása érdekében tartsák be.

 

A terem eszközeit mindenki kizárólag saját felelősségére – fittségi állapotátismerve – használhatja.

A konditerem használóinak kötelessége:

 • betartani a jelen szabályzatban foglaltakat,

 • megőrizni a terem rendjét és tisztaságát,

 • érvényes belépőjét az edzőtanárnak bemutatni.

A konditerem használata:

 • minden használat előtt ellenőrizni kell a gépek és a felszerelésekállapotát, amennyiben rendellenesség, vagy műszaki hiba észlelhető,azt haladéktalanul közölni kell az edzőtanárral,

 • a teremben csak sportfelszerelésben, váltócipőben szabad tartózkodni, illetve edzeni,

 • a higiéniai okok miatt fedetlen testrész nem érintkezhet a padokkal, törülközőn használata kötelező,

 • az eszközök csakis a rendeltetésüknek megfelelő gyakorlathozhasználhatók,

 • a szabad súlyokat használatkor rögzíteni kell a rúdhoz,

 • a súlyokat és a tárcsákat padra rakni, dobálni tilos,

 • a használt eszközöket a gyakorlat befejezése után vissza kell tenni a helyére.

 • a sérülések megelőzése érdekében az edzés előtt megfelelő bemelegítés végzése ajánlott.

Felelősség:

 • a gépeket mindenki csak saját felelősségére használhatja.

 • a teremben történő balesetekért az iskola felelősséget nem vállal,

 • a gépekben keletkező károkért annak okozója felel.

TILOS a teremben:

 • rögzítetlen tárcsás súllyal dolgozni,

 • a szereken pihenni,

 • alkoholos állapotban tartózkodni,

 • dohányozni,

 • enni, inni, hangoskodni,

 • a teremből eszközöket kivinni.

Használat:

 • szükség esetén a konditerem használata előjegyzési rendszerben történik,

Felelősségtudat:

 • a többi vendéget semmilyen módon nem zavarom,

 • betegen nem látogatom a konditermet, egyben kijelentem, hogy ismert, a tevékenységben gátló vagy másra veszélyes betegségem nincs.

Budapest, 2016. május 01.